Posynodalna adhortacja apostolska „Christus vivit

„Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem” – czytamy w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christus vivit” Ojca Świętego Franciszka do młodych i całego ludu Bożego, która została zaprezentowana 2 kwietnia 2019 r. w Watykanie.

Treść adhortacji:
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2019/04/Christus-Vivit-.pdf?fbclid=IwAR1Z5DrJUyMFHM05mvwAfe-HFMU-6KPLr0abXtz2qpOpmACYFr318uPbpx0