Lednica2000

1 czerwca na Polach Lednickich spotkaliśmy się młodzieżą całej Polski. Po raz kolejny pod Bramą Rybą wybieraliśmy Chrystusa!

Hasłem tegorocznego spotkania było słowa 'Wiesz, że Cię kocham'. Wiąże ono się z osobą o. Jana Góry, założyciela spotkań lednickich, który
powtarzał często za Janem Pawłem II: „Człowiek jest mocny wtedy kiedy wie, że jest kochany”. Sam podczas każdego spotkania powtarzał to wiele ,wiele razy – tak, aby każdy z nas, wyjeżdżając ze spotkania, miał poczucie tego wielkiego daru. Ta myśl, to streszczenie gawędy świętego papieża do zgromadzonych przed krakowskim pałacem arcybiskupów w 1987 roku. Ojciec Święty Jan Paweł II tak wołał wtedy do młodzieży: Musicie być mocniejsi niż warunki, w których przyszło wam żyć.”

Pierwsza część spotkanie stała się odkrywaniem spowiedzi, jako sakramentu, w którym Jezus mówi do każdego ” Wiesz, że Cię kocham”. Przyglądając się ewangelii o powołaniu Mateusza odkrywaliśmy spowiedź jako osobiste spotkanie z Miłością, dzięki której w naszym życiu zauważamy sens. Tu też modliliśmy się za kapłanów, aby zza kratek konfesjonału potrafili patrzeć na nas z taką miłością, jaką patrzy na nas Bóg! Wspólnie też mogliśmy przeżyć medytację, która na nowo otworzyła oczy na prawdę, że Boża Miłość jest większa od naszego grzechu!

Kontynuacją opowieści o spowiedzi była opowieść o Eucharystii. To w niej słyszymy mocne „Wiesz, że Cię kocham”. Bóg karmi nas Swoim Ciałem, umacniając na drogę. Mogliśmy tego doświadczyć uczestnicząc we Mszy Świętej! Spotkanie zakończył wybór Chrystusa i przejście przez Bramę Rybę.