Taize Wrocław

Na przełomie roku młodzi naszej diecezji wyruszyli na Europejskie Spotkanie Młodych w duchu Taize, które odbywało się we Wrocławiu. Grupa organizowała się w Suwałkach przy par. pw. św. Aleksandra, pod okiem ks. Piotra Bączyńskiego. Dołączyli do nich młodzi z całej diecezji. Podczas spotkania rozważali oni pięć propozycji brata Aloisa na nadchodzący rok pod hasłem: „Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni”. Nowy rok przywitali podczas Świętem Narodów –  mogli tam poznać zabawy z całego świata! W Nowy Rok, świątecznym obiadem, pożegnali się z rodzinami, które gościły ich przez te kilka dni.

Kolejne, 43. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się we Włoszech, w Turynie!