Ełcki Wolontariat Misyjny

„Poczujcie, że macie misję i zakochajcie się w niej a to zdecyduje o wszystkim.”

Franciszek

Od kilku lat podczas różnych spotkań z młodzieżą obserwujemy wzrost zainteresowania młodych ludzi misjami i pragnienie wyjazdu do krajów misyjnych w roli wolontariuszy. Jest to zapewne także owoc zorganizowanych w naszej diecezji Kongresów Misyjnych. Wychodząc naprzeciw takim zapotrzebowaniom pragniemy w naszej diecezji zorganizować wolontariat misyjny. Przekazujemy pierwsze najważniejsze informacje na ten temat.

EŁCKI WOLONTARIAT MISYJNY

Cel: Duchowe, intelektualne i praktyczne przygotowanie młodzieży do       pełnienia          posługi wolontariusza w krajach misyjnych.

FORMACJA

Kto? Młodzi ludzie w wieku od lat 17

Kiedy? spotkania raz w miesiącu (w 4 soboty) od października do maja

Gdzie? w sali konferencyjnej Kurii Diecezjalnej w Ełku

Organizator: Wydział Misyjny Diecezji Ełckiej

Koordynatorzy: Ks. Krzysztof Karski – Dyrektor Wydziału Misyjnego DE

tel: 504 025 012

S.Donata Topa OSB – notariusz Ełckiej Kurii Diecezjalnej

   tel: 784 131 338

Zgłoszenia: na adres kuria@diecezja.elk.pl (najpóźniej do 15 września br.)

formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie http://diecezjaelk.pl/

lub w  zakładce: Wydział Misyjny

oraz na stronie Duszpasterstwa Młodzieży DE   http://genezaret.elk.pl/

facebook: Ełcki Wolontariat Misyjny

formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz zgłoszeniowy