Lipiec 6, 2017

Duszpasterstwo

Duszpasterstwo młodzieży zaczęło funkcjonować zaraz po powołaniu diecezji. Przez ćwierć wieku istnienia diecezji nasza młodzież była reprezentowana na wszystkich młodzieżowych wydarzeniach Kościoła powszechnego. Przedstawiciele naszej diecezji brali udział w Świtowych Dniach Młodzieży w Paryżu, Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney, Madrycie, Rio de Janeiro i oczywiście w Krakowie. Rokrocznie liczna grupa bierze udział a noworocznych spotkaniach wspólnoty Taize w różnych miastach Europy. Również co roku przedstawiciele naszej diecezji biorą udział w spotkaniach na polach lednickich i pielgrzymkach do Częstochowy. Delegaci młodzieży są każdego roku obecni na Krajowym Forum Duszpasterstwa Młodzieży i ogólnopolskich spotkaniach katolickich wspólnot i ruchów młodzieżowych. NA terenie diecezji też dzieje się wiele. Raz do roku cała młodzież z diecezji spotyka się na diecezjalnym dniu młodzieży. W ciągu 25 lat DM miał różne formy. Przez jakiś czas takie spotkania odbywały się jednocześnie w dwóch miastach diecezji. Od kilku lat takie spotkania odbywały się w Ełku. Od przyszłego roku, na prośbę samej młodzieży Diecezjalny Dzień będzie miał miejsce każdego roku w innym mieście. Aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby młodych ludzi ksiądz Biskup Jerzy Mazur powołał w niedzielę palmową 2015 roku Młodzieżową Radę Duszpasterską, złożoną z przedstawicieli wspólnot i zaangażowanych młodych, która od tego czasu służy mu pomocą w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących duszpasterstwa młodzieży. Również
w każdej duszpasterskiej radzie parafialnej znajdują się przedstawiciele młodych. W ciągu minionych 25 lat dwa wydarzenia odcisnęły szczególne piętno na pracy z młodzieżą. Była to wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej diecezji, która zgromadziła tłumy młodzieży. To wtedy papież wypowiedział słynne słowa: „Coraggio” – Odwagi! Były one przez lata inspiracją dla różnych młodzieżowych inicjatyw. Drugim takim wydarzeniem były ŚDM wraz
z poprzedzającą je peregrynacją symboli ŚDM. 400 wolontariuszy przez 3 lata przygotowywało się na spotkanie
w Tygodniu Misyjnym i wyjazd do Krakowa. W lipcu 2016 w 9 miastach przyjęliśmy prawie 700 gości zagranicznych. Do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem pojechało ponad 1000 osób. Największa część pracy z młodzieżą odbywa się w parafiach przy formacji różnych grup młodzieżowych, począwszy od sformalizowanych wspólnot aż do grup przygotowujących się do sakramentu bierzmowania (zwykle takie przygotowanie trwa w diecezji ełckiej od roku do nawet 3 lat). Obecnie duszpasterstwo opiera się głownie na ruchach i wspólnotach młodzieżowych. Najważniejsze z nich to: KSM – około 500 członków skupionych w ponad 40 oddziałach. Ruch Światło – Życie czyli Oaza obejmujący formacją ok 250 osób i ok 500 harcerzy. Szkolne Koła Caritas liczą ok 2 tys. wolontariuszy wspomagających akcje Caritas i duszpasterstwa młodzieży. W parafiach posługuje ok. 400 ustanowionych przez księdza Biskupa lektorów. Nie można też zapomnieć o grupach pielgrzymkowych w których ok 70% stanowią młodzi (300-400 osób rocznie). Przyszłość duszpasterstwa młodzieży niesie różnego rodzaju wyzwania. Najważniejszym
z nich jest „zagospodarowanie” zapału młodych po ŚDM. Dlatego ksiądz Biskup zdecydował o powołaniu w każdym dekanacie referentów do spraw młodzieży. Ich zadaniem jest koordynacja formacji młodzieży z różnych grup młodzieżowych, organizowanie 3 razy w roku spotkań dla młodzieży z dekanatu. Ma to pomóc w budowaniu wspólnoty, dzieleniu się pomysłami i pokazywaniu młodym różnych form obecności w Kościele.