6 lipca, 2017

Duszpasterstwo

Duszpasterstwo młodzieży zaczęło funkcjonować zaraz po powołaniu diecezji. Przez ćwierć wieku istnienia diecezji nasza młodzież była reprezentowana na wszystkich młodzieżowych wydarzeniach Kościoła powszechnego. Przedstawiciele naszej diecezji brali udział w Świtowych Dniach Młodzieży w Paryżu, Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney, Madrycie, Rio de Janeiro i oczywiście w Krakowie. Rokrocznie liczna grupa bierze udział a noworocznych spotkaniach wspólnoty Taize w różnych miastach Europy. Również co roku przedstawiciele naszej diecezji biorą udział w spotkaniach na polach lednickich i pielgrzymkach do Częstochowy. Delegaci młodzieży są każdego roku obecni na Krajowym Forum Duszpasterstwa Młodzieży i ogólnopolskich spotkaniach katolickich wspólnot i ruchów młodzieżowych. NA terenie diecezji też dzieje się wiele. Raz do roku cała młodzież z diecezji spotyka się na diecezjalnym dniu młodzieży. W ciągu 25 lat DM miał różne formy. Przez jakiś czas takie spotkania odbywały się jednocześnie w dwóch miastach diecezji. Od kilku lat takie spotkania odbywały się w Ełku. Od przyszłego roku, na prośbę samej młodzieży Diecezjalny Dzień będzie miał miejsce każdego roku w innym mieście. Aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby młodych ludzi ksiądz Biskup Jerzy Mazur powołał w niedzielę palmową 2015 roku Młodzieżową Radę Duszpasterską, złożoną z przedstawicieli wspólnot i zaangażowanych młodych, która od tego czasu służy mu pomocą w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących duszpasterstwa młodzieży. Również
w każdej duszpasterskiej radzie parafialnej znajdują się przedstawiciele młodych. W ciągu minionych 25 lat dwa wydarzenia odcisnęły szczególne piętno na pracy z młodzieżą. Była to wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej diecezji, która zgromadziła tłumy młodzieży. To wtedy papież wypowiedział słynne słowa: „Coraggio” – Odwagi! Były one przez lata inspiracją dla różnych młodzieżowych inicjatyw. Drugim takim wydarzeniem były ŚDM wraz
z poprzedzającą je peregrynacją symboli ŚDM. 400 wolontariuszy przez 3 lata przygotowywało się na spotkanie
w Tygodniu Misyjnym i wyjazd do Krakowa. W lipcu 2016 w 9 miastach przyjęliśmy prawie 700 gości zagranicznych. Do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem pojechało ponad 1000 osób. Największa część pracy z młodzieżą odbywa się w parafiach przy formacji różnych grup młodzieżowych, począwszy od sformalizowanych wspólnot aż do grup przygotowujących się do sakramentu bierzmowania (zwykle takie przygotowanie trwa w diecezji ełckiej od roku do nawet 3 lat). Obecnie duszpasterstwo opiera się głownie na ruchach i wspólnotach młodzieżowych. Najważniejsze z nich to: KSM – około 500 członków skupionych w ponad 40 oddziałach. Ruch Światło – Życie czyli Oaza obejmujący formacją ok 250 osób i ok 500 harcerzy. Szkolne Koła Caritas liczą ok 2 tys. wolontariuszy wspomagających akcje Caritas i duszpasterstwa młodzieży. W parafiach posługuje ok. 400 ustanowionych przez księdza Biskupa lektorów. Nie można też zapomnieć o grupach pielgrzymkowych w których ok 70% stanowią młodzi (300-400 osób rocznie). Przyszłość duszpasterstwa młodzieży niesie różnego rodzaju wyzwania. Najważniejszym
z nich jest „zagospodarowanie” zapału młodych po ŚDM. Dlatego ksiądz Biskup zdecydował o powołaniu w każdym dekanacie referentów do spraw młodzieży. Ich zadaniem jest koordynacja formacji młodzieży z różnych grup młodzieżowych, organizowanie 3 razy w roku spotkań dla młodzieży z dekanatu. Ma to pomóc w budowaniu wspólnoty, dzieleniu się pomysłami i pokazywaniu młodym różnych form obecności w Kościele.