30 czerwca, 2017

Młodzieżowa Rada Duszpasterska

Młodzieżowa Rada to głos doradczy dla Księdza Biskupa w sprawach istotnych dotyczących szeroko rozumianego Duszpasterstwa Młodzież. Oprócz opiniowania inicjatyw Rada inspiruje działania, a także wyznacza kierunki rozwoju tych już podejmowanych.